Ekerljung Media AB

Registrerat aktiebolag med vilande verksamhet.

Ekerljung Media AB (EMAB) bildades 2008 och har under åren bland annat producerat olika journalistiska produkter som längre artikelserier och innehåll till radioprogram.

EMAB har idag ingen verksamhet, utan ligger vilande i väntan på inspiration och förändrade livsförutsättningar.